PLÁN DIVADELNÍCH PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Divadelní představení, která se uskuteční přímo v MŠ

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA I.                        23.9.2019          /50,–Kč/          9.00 hod.

O KOBLÍŽKOVI                                             6.11.2019          /50,–Kč/         10.00 hod.

ČERTOVSKÁ POHÁDKA                                2.12.2019          /50,–Kč/          9.00 hod.

VYSNĚNÉ VÁNOCE                                     19.12.2019         /50,–Kč/          9.00 hod.

MUZIKANTSKÁ POHÁDKA                            8.1.2020         /50,–Kč/         10.00 hod.

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA II.                       11.3.2020         /50,–Kč/          9.00 hod.

KVIDO A STRAŠIDELNÁ ŠKOLA                15.4.2020         /50,–Kč/           9.00 hod.

INDICKÉ POHÁDKY                                       3.6.2020         /60,–Kč/          9.30 hod.

Děti II. a III. třídy dále navštíví divadelní představení v MěKS Vimperk

POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE            7.11.2019

Plánovaná divadelní představení jsou v průběhu roku doplňována dalšími vybranými divadelními představeními dle aktuální nabídky.