Rozpočty

Mateřská škola, Vimperk, 1. máje 180 příspěvková organizace
1. máje 180, 385 01 Vimperk
IČ: 70992827
e-mail: msvimperk@seznam.cz, tel: +420 388 414 371
Návrh rozpočtu na rok 2019
  Rok
2019
Výdaje  
Spotřeba energií – teplo, el. energie, voda 820000,00
Spotřeba meteriálu 305000,00
(materiál, DDHM, DHM, DDNHM a NDM)
Opravy a údržování 100000,00
Služby 250000,00
Mzdové náklady 180000,00
Odpisy dlouhodobého majetku 61000,00
CELKEM 1716000,00
 
Předpokládaná úplata na částečnou úhradu provozu 230000,00
od rodičů
 
Požadované neinvestiční příjmy příspěvkové organizace 1486000,00

 

_____________________________________________________________________________

 

Mateřská škola, Vimperk, 1. máje 180 příspěvková organizace
1. máje 180, 385 01 Vimperk
IČ: 70992827
e-mail: msvimperk@seznam.cz, tel: +420 388 414 371
Schválený ropočet na rok 2019
  Rok
2019
Výdaje  
Spotřeba energií – teplo, el. energie, voda 820000,00
Spotřeba meteriálu 305000,00
(materiál, DDHM, DHM, DDNHM a NDM)
Opravy a údržování 100000,00
Služby 250000,00
Mzdové náklady 180000,00
Odpisy dlouhodobého majetku 61000,00
CELKEM 1716000,00
 
Předpokládaná úplata na částečnou úhradu provozu 230000,00
od rodičů
 
Požadované neinvestiční příjmy příspěvkové organizace 1486000,00

 

_______________________________________________________________________________

 

Mateřská škola, Vimperk, 1. máje 180 příspěvková organizace
1. máje 180, 385 01 Vimperk
IČ: 70992827
e-mail: msvimperk@seznam.cz, tel: +420 388 414 371
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021
  Rok
2020 2021
Výdaje  
Spotřeba energií – teplo, el. energie, voda 830000,00 850000,00
Spotřeba meteriálu 330000,00 330000,00
(materiál, DDHM, DHM, DDNHM a NDM)
Opravy a údržování 126000,00 130000,00
Služby 250000,00 260000,00
Mzdové náklady 180000,00 190000,00
Odpisy dlouhodobého majetku 70000,00 70000,00
CELKEM 1786000,00 1830000,00
 
Předpokládaná úplata na částečnou úhradu provozu 230000,00 230000,00
od rodičů
 
Požadované neinvestiční příjmy příspěvkové organizace 1556000,00 1600000,00

 

________________________________________________________________________________