Náš den

Každá třída má svůj denní orientační časový rozvrh, který je natolik flexibilní a závislý na situaci ve třídě, aby mohl reagovat na aktuální změny či aktuální změněné potřeby dětí. Dbáme na vyváženost řízených a spontánních činností. Příchody a odchody dětí nejsou pevně stanoveny, jsou umožňovány po dohodě s rodiči během celého dne.

Orientační časový rozvrh

6.00 – 8.40 hry, spontánní činnosti, práce ve skupinách, indiv. péče

8.40 ranní cvičení, ( popř. relaxační cvičení , jóga)

9.00 hygiena, svačina

9.20 didakticky zacílené činnosti ( záměrné i spontánní učení, tvořivé činnosti, rozvíjení představivosti a myšlení , jazykové chvilky, smyslové hry)

9.50 příprava na pobyt venku, pobyt venku ( hry na školní zahradě, pohybový program, vycházky)

11.40 převlékání, hygiena, oběd

12.20 hygiena, odpočinek ( poslech pohádek , vyprávění, hudba)

14.20 převlékání, hygiena

14.30 odpolední svačina

14.50 – 16.30 spontánní činnosti , hry dle zájmu dětí ve třídách nebo na školní zahradě