O nás

Naše mateřská škola je umístěna do krásného prostředí jednopatrové secesní vily. Má tři třídy s celkovou kapacitou pro 80 dětí. Do jednotlivých tříd jsou děti rozdělovány zpravidla podle věku. Celé zařízení je bohatě a účelně vybaveno a svou barevností působí dojmem veselosti a hravosti, pozitivně napomáhá rozvoji a vzdělávání dětí. Netradiční členitost prostor budovy spolu s tematickou výzdobou poskytuje dětem poutavé prostředí.

Ve sklepních prostorách je pro děti vybudována velká sauna. Saunování se účastní všechny děti mateřské školy, které se saunovat mohou a nebrání jim v saunování zdravotní omezení.

Budovu mateřské školy obklopuje velká školní zahrada, která má charakter lesoparku s množstvím listnatých a jehličnatých stromů a řadou herních prvků, umožňujících dětem nejrozmanitější pohybové vyžití.
Stravování zajišťuje vlastní školní jídelna, kde je pro děti připravována pestrá a bohatá strava s celodenním dostatkem nápojů podle zásad správné výživy.

Specifika školy:

 • Pravidelné saunování
 • Nadstandardní zaměření na rozvoj estetického vnímání a vyjadřování
 • Nadstandardní zaměření na rozvoj ekologické výchovy
 • Logopedická prevence
 • Plavecký výcvik
 • Zapojení do projektu „Škola nanečisto“ ve spolupráci se ZŠ ve ZŠ TGM jako součást přípravy dětí na ZŠ

Naší snahou je:

 • Aby se děti i dospělí cítili v prostředí, spokojeně, jistě a bezpečně
 • Aby každá třída byla pro děti kamarádským společenstvím, kam se děti těší a kde jsou zpravidla rády, kde nacházejí potřebné zázemí, bezpečí a soukromí
 • Aby volnost a svoboda dětí byla dobře vyvážena nezbytnou mírou omezení vyplývajících z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád a učit děti pravidlům soužití
 • Aby mezi pedagogy a rodiči panovala oboustranná důvěra, otevřenost, porozumění a partnerství
 • Dovést každé dítě k tomu, aby v rozsahu svých osobnostních předpokladů a možností získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a další vzdělávání

Provoz mateřské školy probíhá od PO- PÁ od 6:00 do 16:30 hodin.

Zřizovatelem mateřské školy je Město Vimperk.

Personální zajištění:

Pedagogové:

Bc.Kateřina Vladyková – ředitelka školy
Jarmila Kůsová – učitelka

Mgr.Pavlína Dutková – učitelka
Tereza Kolářová – učitelka

Vladimíra Holubová – učitelka
Jana Řepová – učitelka

Zuzana Uhlíková – chůva

Markéta Frčková – učitelka

Provozní:

Markéta Frčková – účetní

Martina Caisová – školnice 

 Iveta Rodová– uklízečka

Stravování:

Blanka Machovcová – vedoucí ŠJ
Jiřina Šípová – kuchařka
Dáša Bučková  – kuchařka

 

Pro zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelek v naší MŠ přijmeme odbornou kvalifikovanou sílu na 2,5 h denně.

Bližší informace na tel. čísle 602 207 160, 388 414 371 – ředitelka MŠ.

 

ŠKOLNÍ ŘÁD samostatný