PLÁN DIVADELNÍCH PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Divadelní představení, která se uskuteční přímo v MŠ

 

Plánovaná divadelní představení jsou v průběhu roku doplňována dalšími vybranými divadelními představeními dle aktuální nabídky.