INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 10. KVĚTNA 2021

INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 10. KVĚTNA 2021

 

Mateřská škola bude od 10. května 2021 otevřena v běžném režimu

bez povinnosti testování pro všechny děti, které tuto MŠ navštěvují.

Při přivádění a vyzvedávání dětí z MŠ je nadále nutné řídit se zavedenými

nastavenými pravidly uvedenými na informativní tabuli před vchodem do MŠ.