Karanténa 3. třídy

Vážení rodiče, 

ve 3. třídě naší mateřské školy byla prokázána nákaza Covidem 19. Děti, které byly v této třídě přítomny v termínu 14. – 17.12. 2021 musí dle vyjádření KHS nastoupit do karantény.  

Na níže uvedeném odkazu je k dispozici žádost o krizové ošetřovné, kterou vyplňuje pečující osoba a není v ní potřeba potvrzení od MŠ. Vzhledem, k tomu, že je 3. třída uzavřena, budou během dnešního dne na stránkách školy v sekci aktuality  zveřejněny náměty na činnosti s dětmi.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě / jinou osobu / za kalendářní měsíc při mimořádných opatřeních při epidemii (krizové ošetřovné) | ePortál ČSSZ (cssz.cz)

 

Citace z dopisu KHS:

Praktické informace – co následuje,

pokud Vaše dítě bylo v kontaktu s pozitivním pacientem

Na základě informace získané od osoby pozitivní na Covid-19 bylo Vaše dítě v kontaktu s pozitivní osobou ve dnech 14. – 17. 12. 2021.

Vašemu dítěti byla KHS nařízena domácí karanténa, jejíž délka trvání je 14 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou – tj. do 31. 12. 2021 včetně.

V nejbližší době Vám přijde SMS zpráva s odkazem na sebetrasování, kde si sami také můžete vystavit eŽádanku na RT-PCR test – žádanka slouží k bezplatnému vyšetření.

Pokud stále SMS zpráva nedorazila a potřebujete Vaše dítě objednat na odběr co nejdříve, tak můžete využít možnosti preventivního testu. Osoby mladší 18 let mají za kalendářní měsíc hrazen 5x RT-PCR test ze zdravotního pojištění. Možnost preventivního testu volíte při rezervaci termínu.

PCR test bude dítě absolvovat pouze jeden – a to nejdříve 5. den od rizikového kontaktu (tzn. nejlépe v termínu 22. – 24. 12. 2021).

Objednání a informace o odběrových místech –  www.nempt.cz

Bez předchozího objednání nelze vyšetření provést.

Na odběr nezapomeňte respirátor, kterým je nutné zakrýt ústa a nos po celou dobu pobytu v odběrovém místě, tedy i během čekání!

V případě negativního výsledku RT-PCR testu a absence klinických příznaků se karanténní opatření minimálně po 7 dnech ukončí, tj. zkrácená doba karantény do 24. 12. 2021 včetně.

V případě, že test RT-PCR bude pozitivní, bude Vašemu dítěti nařízena 14denní domácí izolace od data pozitivity. Domácí izolace pak bude ukončena po 14 dnech, pokud poslední 3 dny budou bez příznaků onemocnění. Na konci izolace se kontrolní testy již neprovádějí.

V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCT test, ukončí se karanténa této osobě po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Výjimky z karantény:

V případě, že dítě/personál zařízení, již v posledních 180 dnech prodělalo onemocnění COVID-19 nebo bylo očkováno proti onemocnění Covid-19 (od dokončeného očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní), NEBUDE mu nařízena karanténa za splnění podmínky, že osoba nemá příznaky onemocnění. Pokud vykazuje příznaky onemocnění, musí dodržovat karanténní opatření a objednat se na RT-PCR test.

Pravidla domácí karantény:

Dítě je povinno setrvat po dobu karantény v místě adresy pobytu!

Je nutné dodržovat pravidla osobní hygieny, především používat výhradně papírové kapesníky na jedno použití, vyhnout se v mezích možností úzkému osobnímu kontaktu s ostatními osobami. Rovněž je nutné oznámit při veškerých lékařských ošetřeních a vyšetřeních, při přijetí do zařízení poskytovatelů lůžkové péče, že dítěti byla nařízena karanténa.

 

Prosím sledujte zdravotní stav dítěte a v případě jakékoli změny, zejména v podobě kašle, zvýšené teploty, dušnosti, bolesti svalů, bolesti kloubů, distanční formou (tj. telefonicky/e-mailem apod.) kontaktujte pediatra, popřípadě jiného poskytovatele zdravotních služeb a řiďte se jeho pokyny.

Rodinní příslušníci a osoby sdílející společnou domácnost s tím, kdo je v karanténě, nemají uloženo žádné omezení. Mohou tedy dál chodit do zaměstnání nebo do školy.