ZALOŽENÍ INKASNÍHO ZPŮSOBU PRO ÚHRADU ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO

Platby stravného a školného jsou prováděny formou bezhotovostního platebního styku – zřízením povolení inkasa.

 

Účet mateřské školy č.ú.: 78-0657900257/0100 u KB Vimperk

Doporučený limit pro jedno dítě je 1600,– Kč

 

 

Kopii o zřízení povolení k inkasu pro bezhotovostní platbu prosíme odevzdat v kanceláři mateřské školy nebo učitelkám v jednotlivých třídách.