Upozornění na ZMĚNU

Oznamujeme rodičům, že z důvodu zhoršující se epidemiologické situace je od 10.9.2020 povinné pro rodiče či zákonné zástupce dětí nosit ve vnitřních prostorách MŠ roušku.