Karanténa 3. třídy

Vážení rodiče, 

ve 3. třídě naší mateřské školy byla prokázána nákaza Covidem 19. Děti, které byly v této třídě přítomny v termínu 14. – 17.12. 2021 musí dle vyjádření KHS nastoupit do karantény.  

Na níže uvedeném odkazu je k dispozici žádost o krizové ošetřovné, kterou vyplňuje pečující osoba a není v ní potřeba potvrzení od MŠ. Vzhledem, k tomu, že je 3. třída uzavřena, budou během dnešního dne na stránkách školy v sekci aktuality  zveřejněny náměty na činnosti s dětmi.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě / jinou osobu / za kalendářní měsíc při mimořádných opatřeních při epidemii (krizové ošetřovné) | ePortál ČSSZ (cssz.cz)

 

Citace z dopisu KHS:

Praktické informace – co následuje,

pokud Vaše dítě bylo v kontaktu s pozitivním pacientem

Na základě informace získané od osoby pozitivní na Covid-19 bylo Vaše dítě v kontaktu s pozitivní osobou ve dnech 14. – 17. 12. 2021.

Vašemu dítěti byla KHS nařízena domácí karanténa, jejíž délka trvání je 14 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou – tj. do 31. 12. 2021 včetně.

V nejbližší době Vám přijde SMS zpráva s odkazem na sebetrasování, kde si sami také můžete vystavit eŽádanku na RT-PCR test – žádanka slouží k bezplatnému vyšetření.

Pokud stále SMS zpráva nedorazila a potřebujete Vaše dítě objednat na odběr co nejdříve, tak můžete využít možnosti preventivního testu. Osoby mladší 18 let mají za kalendářní měsíc hrazen 5x RT-PCR test ze zdravotního pojištění. Možnost preventivního testu volíte při rezervaci termínu.

PCR test bude dítě absolvovat pouze jeden – a to nejdříve 5. den od rizikového kontaktu (tzn. nejlépe v termínu 22. – 24. 12. 2021).

Objednání a informace o odběrových místech –  www.nempt.cz

Bez předchozího objednání nelze vyšetření provést.

Na odběr nezapomeňte respirátor, kterým je nutné zakrýt ústa a nos po celou dobu pobytu v odběrovém místě, tedy i během čekání!

V případě negativního výsledku RT-PCR testu a absence klinických příznaků se karanténní opatření minimálně po 7 dnech ukončí, tj. zkrácená doba karantény do 24. 12. 2021 včetně.

V případě, že test RT-PCR bude pozitivní, bude Vašemu dítěti nařízena 14denní domácí izolace od data pozitivity. Domácí izolace pak bude ukončena po 14 dnech, pokud poslední 3 dny budou bez příznaků onemocnění. Na konci izolace se kontrolní testy již neprovádějí.

V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCT test, ukončí se karanténa této osobě po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Výjimky z karantény:

V případě, že dítě/personál zařízení, již v posledních 180 dnech prodělalo onemocnění COVID-19 nebo bylo očkováno proti onemocnění Covid-19 (od dokončeného očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní), NEBUDE mu nařízena karanténa za splnění podmínky, že osoba nemá příznaky onemocnění. Pokud vykazuje příznaky onemocnění, musí dodržovat karanténní opatření a objednat se na RT-PCR test.

Pravidla domácí karantény:

Dítě je povinno setrvat po dobu karantény v místě adresy pobytu!

Je nutné dodržovat pravidla osobní hygieny, především používat výhradně papírové kapesníky na jedno použití, vyhnout se v mezích možností úzkému osobnímu kontaktu s ostatními osobami. Rovněž je nutné oznámit při veškerých lékařských ošetřeních a vyšetřeních, při přijetí do zařízení poskytovatelů lůžkové péče, že dítěti byla nařízena karanténa.

 

Prosím sledujte zdravotní stav dítěte a v případě jakékoli změny, zejména v podobě kašle, zvýšené teploty, dušnosti, bolesti svalů, bolesti kloubů, distanční formou (tj. telefonicky/e-mailem apod.) kontaktujte pediatra, popřípadě jiného poskytovatele zdravotních služeb a řiďte se jeho pokyny.

Rodinní příslušníci a osoby sdílející společnou domácnost s tím, kdo je v karanténě, nemají uloženo žádné omezení. Mohou tedy dál chodit do zaměstnání nebo do školy.

 

Výskyt onemocnění Covid 19 – 3. třída

 

Vážení rodiče,

ve třetí třídě naší školy byla prokázána nákaza Covidem 19. Daná situace bude řešena během zítřejšího dne s KHS. Předpokládám, že děti, které byly přítomné v naší třídě ve čtvrtek a pátek, budou poslány KHS do karantény. Proto prosím zvažte nutnost pondělní docházky předškolních dětí do mateřské školy.

Děkuji za pochopení

Kateřina Vladyková
ředitelka školy

Besídky

 

Vážení rodiče, 

vzhledem k aktuální epidemiologické  situaci nebudou v naší mateřské škole probíhat vánoční besídky s účastí zákonných zástupců. 

Děkujeme za pochopení.

Uzavření mateřské školy o vánočních prázdninách

 

Vážení rodiče,

dovolujeme si vám oznámit, že v době vánočních prázdnin, tedy dnech

23.12.2021 – 02.01.2022, bude naše škola uzavřena.  

Na děti se budeme těšit opět v pondělí 3.1.2022.

 

Výše úplaty za měsíc prosinec 2021  činí 327,- Kč

 

Uzavření školy bylo projednáno se zřizovatelem.

Fotografování dětí

 

Kdy?                                            8. 11. 2021

Kolik zaplatíme:                   250,- Kč

Kdy máme zaplatit?             Nejpozději v den fotografování

Kolik fotografií je v ceně?     6ks (1ks fotografie A4, 2 ks fotografie 15x 23 cm 3 ks fotografie 10×15 cm)

Kdy fotografie dostanu?        V den fotografování.

Můžou se fotografovat sourozenci společně?  Ano, stačí to jen nahlásit paní učitelce.

Jak budou fotografie vypadat?

 

 

Přerušení provozu mateřské školy

 

Vážení rodiče,

 dovoluji si vám oznámit, že po projednání se zřizovatelem bude z provozních důvodů

ve dnech 27. – 29. října 2021 přerušen provoz naší mateřské školy.

 Děkuji za pochopení 

Kateřina Vladyková v.r.
ředitelka školy

 

Od pondělí 1. listopadu 2021 předpokládáme běžný provoz naší školy a těšíme se na setkání se všemi dětmi 🙂