Pravidla školního roku 2021/22

Vážení rodiče,

ve školním roce 2021/22 je nutné dodržovat následující pravidla:

 

  • Při vstupu do vnitřních prostor mateřské školy je nutné použít ochranu nosu a úst dle aktuálně platného nařízení MZd.
  • Dítě ve vnitřních prostorech školy doprovází pouze jedna osoba.
  • Do areálu školy je zakázán vstup osobám s příznaky infekčního onemocnění.
  • Při návratu ze zahraničí, prosím, věnujte pozornost ochrannému opatření ministerstva zdravotnictví pro návrat občanů ČR a jejich rodinných příslušníků. Veškeré informace naleznete na webových stránkách covid.gov.cz (odkaz dovolená 2021) a na webových stránkách ministerstva zahraničních věcí mzv.cz
  • vzhledem k aktuálnímu nařízení dodržujte příchod do třídy do 8:00 hod. Poté je prováděna pravidelná  dezinfekce.

Děkujeme

V mateřských školách se screeaningové testování dětí na začátku školního roku neprovádí.

Změna výše stravného od 1. 9. 2021

Na základě novely vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování se navyšuje stravné v naší mateřské škole od 1. 9. 2021 takto:

Děti do 6ti let

Přesnídávka                    8,00 Kč
Oběd                              19,00 Kč
Svačina                           8,00 Kč
Celkem                  35,00 Kč

Děti  7 let a více

Přesnídávka                    9,00 Kč
Oběd                             20,00 Kč
Svačina                           8,00 Kč
Celkem                  37,00 Kč

INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 10. KVĚTNA 2021

INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 10. KVĚTNA 2021

 

Mateřská škola bude od 10. května 2021 otevřena v běžném režimu

bez povinnosti testování pro všechny děti, které tuto MŠ navštěvují.

Při přivádění a vyzvedávání dětí z MŠ je nadále nutné řídit se zavedenými

nastavenými pravidly uvedenými na informativní tabuli před vchodem do MŠ.

 

Informace k testování dětí od 3.5.2021

Od 3. května 2021 bude testování dětí probíhat pouze 1x týdně (pondělí).

Přijde-li dítě poprvé do MŠ v jiný den, než je den testovací, je u něj provedeno testování bezprostředně před předáním do zařízení.

Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc duben

Výše úplaty za předškolní vzdělávání u dětí, kterým bylo umožněno v měsíci dubnu navštěvovat MŠ a nemají povinné předškolní vzdělávání činní z důvodu omezeného provozu 338,– Kč.

U dětí, kterým nebylo umožněno navštěvovat MŠ je úplata za měsíc duben nulová.

Provoz MŠ v době letních prázdnin

Provoz mateřské školy v době letních prázdnin 2021

Vážení rodiče, oznamujeme vám, že v době od 2. srpna do 27. srpna 2021 bude provoz naší mateřské školy zcela uzavřen.

Zároveň vás prosíme o nahlášení prázdninové docházky vašich dětí do MŠ dle přiloženého tiskopisu.

Tiskopis ke stažení ZDE:  Tiskopis prázdninový provoz MŠ

 

ZÁPIS DO MŠ

K žádosti je nutné doložit rovněž formulář –  souhlas se zpracováním osobních údajů

 

ODKAZ NA FORMULÁŘE: ZDE

Informace k úplatě

V měsíci březnu bude z důvodu celoměsíčního uzavření MŠ úplata za předškolní vzdělávání nulová.